Details

Event Types:

About the tour

Po svojom debutovom albume Szabadság (2022) slovensko-maďarská hudobníčka Adela Mede prichádza s nadväzujúcim Ne Lépj a Virágra (2023). Zatiaľ, čo v tom prvom Adela skúmala pojem a realitu domova naprieč krajinami a jazykmi po návrate zo štúdií v Londýne späť na Slovensko, v druhom zastavuje a spieva o mieste, v ktorom nachádza nový domov. Tvorba Adely Mede závisí na speve a jeho modulácií rovnako, ako na folklórnych vplyvoch a jemnom aranžérskom minimalisme. Obe nahrávky v sebe nesú neobyčajnú nehu, pokoj a liečivú energiu. Právom si Adelinu tvorbu všimli i zahraničné médiá a s oslavnými textami na jej špecifický mix východoeurópskeho zvuku a citlivosti upozornili The Quietus, The Wire alebo NTS Radio.